Ondernemend Vosselaar

Ondernemend Vosselaar is een raad voor en door ondernemers van Vosselaar. Ons doel is het werken aan een aantrekkelijk en levendig Vosselaar met veel actieve ondernemers. Elke maand steken we de koppen bij elkaar om ideeën en initiatieven te bespreken die het volgende beogen:

- De verbondenheid versterken tussen Vosselaarse ondernemers … omdat we samen zoveel meer kunnen betekenen dan alleen. Wij zorgen ervoor dat lokaal alle ondernemers de mogelijkheid krijgen om elkaar (beter) te leren kennen. Om samen sterker te worden, is het vooral belangrijk dat lokale ondernemers elkaars werking goed kennen. Daarom brengen we hen graag samen.

- De eerste keuze zijn van de Vosselaarse consument.

- De inwoners van Vosselaar dichter bij elkaar brengen door het organiseren van evenementen waar wij als Vosselaarse ondernemers een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de jaarlijkse Lentebraderij, Meet & Eat Market, Kersthappening, ...

- In dialoog gaan met en adviezen formuleren aan de gemeente. Ondernemen is een vak apart, met specifieke opportuniteiten en risico’s. We bespreken gemeenschappelijke mogelijkheden en kijken waar en wanneer we waakzaam moeten zijn. Van hieruit gaan we in gesprek met de gemeente en adviseren we waar nodig en gepast. Hierdoor vormen we een brug tussen gemeente en ondernemers en dragen we bij aan een gedragen ondernemersklimaat.

Wie zijn wij?
mei 2020

mei 2020

Lancering website en Vosselaar.shop

Ondernemend Vosselaar lanceert deze prachtige website waarop alle ondernemers  te vinden zijn via Vosselaar.shop. Bitworkz heeft dit voor Ondernemend Vosselaar belangeloos opgemaakt, waarvoor onze grote dank.

April 2020

April 2020

Samensmelting tot Ondernemend Vosselaar

De Raad van Economie & Ondernemend Vosselaar smelten samen en gaan verder onder de naam Ondernemend Vosselaar.

September 2019

September 2019

De Raad van Economie ziet het daglicht

De Vosselaarse Raad van Economie is een feit. Uit een vaste kern van zo’n vijftien ondernemers worden vijf bestuursleden verkozen.

Maart 2019

Maart 2019

De eerste stappen worden gezet

De eerste stappen naar een Vosselaarse Raad van Economie worden onder deskundige begeleiding gezet. Een vijftiental ondernemers voelt zich geroepen om de schouders onder dit project te zetten.

februari 2019

februari 2019

Vosselaarse ondernemers komen samen

Inge van Goubergen, schepen van Economie, nodigt alle ondernemers van Vosselaar uit. Doel is om een raad van Economie op te starten door & voor Vosselaarse ondernemers om zo ons dorp levendiger en aantrekkelijker te maken.

De mensen achter Ondernemend Vosselaar

Christoph Riemis

Christoph Riemis

Penningmeester

Katrien Verschueren

Katrien Verschueren

Voorzitter

Rob Delaplace

Rob Delaplace

Ondervoorzitter

Peter Fockaert

Peter Fockaert

Secretaris

Carolien Plevier

Carolien Plevier

Ondersteuning secretaris & communicatie

Steven Riemis

Steven Riemis

Communicatie